Nespočet experimentů a hodin práce v laboratoři vedly ke vzniku zcela nové a revoluční technologie, technologie InStrip.

Tato technologie cílí na podání různých typů účinných látek skrz ústa a jejich sliznice. Ty jsou totiž velmi dobře prokrvené a představují tak snadno dostupnou a účinnou alternativu podání. Produkt vyrobený pomocí technologie InStrip má podobu velmi tenkého, flexibilního papírku, který nabízí jedinečnou výhodu v jeho aplikaci. Pro užití není potřeba žádných tekutin, a ani zapíjení, což pro mnohé lidi znamená vysvobození z problémů s polykáním tablet.

Papírek se pouze položí na povrch vnitřních sliznic v ústech, ke kterým dokonale přilne a začne uvolňovat látky v sobě obsažené. Ty mohou pak velmi rychle a efektivně prostupovat dále do těla, aniž by zatěžovala trávicí trakt.

Velmi malé procento lidi ví, že tělo má problémy se vstřebáváním některých typů látek. Jedná se především o látky nerozpustné ve vodě, právě proto, že tělo je tvořeno z velké části z vody. Nám se podařilo tyto látky „přimět“ k tomu, aby se lépe rozpouštěli a byly tak pro tělo lépe dostupné.

CBD je právě jednou z takových látek. Dostupnost, a tudíž využitelnost po orálním podání se pohybuje v rámci několika málo procent (studie uvádějí 6-15 %). Co to laicky znamená? Do těla se dostane pouze takto malé procento z podaného CBD a zbylá procenta, tedy 85-94 %, tělo vyloučí bez užitku ven, zejména močí.

Tento fakt nás přiměl k vývoji produktu cebedix, který vám nyní přinášíme. Provedená nezávislá studie srovnávající cebedix s CBD oleji potvrdila naše předpoklady a podařilo se nám tak přimět látku CBD k větší využitelnosti pro organismus. Pro očekávaný efekt tak stačí nesrovnatelně menší dávkování.

Každá námi vyrobená šarže je testována za přísných podmínek odpovídajícím výrobě léčiv a to proto, že vám chceme přinášet bezpečné a pro tělo šetrné produkty, za jejichž účinky si plně stojíme.